กําลังดําเนินการอยู่ค่ะ กรุณารอสักครู่ค่ะ

ภูเก็ต คอมมิวนิตี้

สามารถดูได้ด้วยฉบับจริงเมื่อคลิกที่ภาพค่ะ
Tony
2021-11-16

สรุปมาตรการสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าจังหวัดภูเก็ตฉบับล่าสุด

라인
📣 อัพเดตคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 7190/2564 (คำสั่งแก้ไขเพิ่มเติม) และ#อธิบายคำสั่งอย่างง่ายๆ สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าจังหวัดภูเก็ตล่าสุดนะครับ

📌 ผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ทางด่านตรวจท่าฉัตรไชย ทางน้ำ (ท่าเรือ ทุกท่า) ในจังหวัดภูเก็ต และช่องทางภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
.
👶 อายุไม่เกิน 6 ปี
ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด – 19 สามารถเข้า - ออกได้ตามปกติ (เดินทางมากับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล)
.
🧒👦 อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป - ผู้ที่อายุต่ำกว่า 12 ปี
ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
.
👧🧑 อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป - ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี
ต้องที่ได้รับวัคซีนชนิดไฟเซอร์ (Pfizer) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วอย่างน้อย 14 วัน หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
.
👨👩 อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ตามที่จังหวัดกำหนด หรือ ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT – PCR หรือ ATK (Antigen Test Kit) ใช้ยืนยันผลได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
.
📌 และผู้เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตทุกคนต้องดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” และแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ
.
** ผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรคโควิด – 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน
แสดงหลักฐาน สามารถเข้า - ออก ได้ **
.
📌 วัคซีนครบตามที่จังหวัดกำหนดหมายถึง
- ซิโนแวค (Sinovac) ครบ 2 เข็ม
- ซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม
- แอสตราเซนิกา (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม
- ไฟเซอร์ (Pfizer) ครบ 2 เข็ม
- โมเดอร์นา (Moderna) ครบ 2 เข็ม
- สปุตนิก วี (Sputnik V) ครบ 2 เข็ม
- วัคซีนสูตรไขว้ครบ 2 เข็ม ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
- จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน (Johnson and Johnson) จำนวน 1 เข็ม มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน
* อย่างใดอย่างหนึ่ง *
.
📌 สรุปง่ายๆ ถ้าวัคซีนไม่ครบตามที่จังหวัดกำหนดหรือไม่เคยฉีดก็ต้องมีผลตรวจเป็นลบจึงจะสามารถเข้าภูเก็ต ได้เท่านั้นเอง
.
📆 มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

..................................................

ขอบคุณข้อมูลจาก #ศูนย์ข้อมูลภูเก็ต

 

ความคิดเห็น